Τοποθεσία Ξενοδοχείου Annema στη Μονεμβασιά

Το Ξενοδοχείο μας βρίσκεται στην Παλαιά Μονεμβασιά στη νοτιοανατολική Πελοπόννησο